Vad säger forskningen?

EFT sprider sig över hela världen och det har gjorts flera vetenskapliga undersökningar på hur EFT fungerar, t ex i jämförelse med kognitiv beteendeterapi, KBT. I Sverige har vi en undersökning gjord på Karolinska sjukhus på patienter som fick EFT i samband med fibromyalgi.

Effekter av EFT vid fibromyalgi
Forskningsrapport av Gunilla Brattberg, leg läk, specialist i anestesi och smärtlindring.

KBT & EFT - en jämförelse

Forskning inom EFT
Det svenska EFT-förbundet har samlat några utvalda länkar till artiklar inom området EFT och Energipsykologi.

Vad säger vetenskapen bakom EFT/Tapping?
EFT-forskare och författare Peta Stapleton, Ph.D., sammanför historia och banbrytande forskning om tappning. Hon visar också hur EFT kan användas för en hel rad sjukdomar, inklusive ångest, viktproblem, depression, trauma och mer. Dr Stapletons egen banbrytande studie med matbehov hos överviktiga vuxna hjälpte till att etablera EFT som en effektiv, giltig form av terapi.