Kommunicera & Lyssna framgångsrikt

bild5Vill du avsätta en dag för att lära dig kommunicera och lyssna bättre? Vi använder oss av NVC/Nonviolent Communication/Giraffspråket, cirkelsamtal och clearingsamtal som kommunikationstekniker.

Syftet med denna dag är att få oss att kommunicera med varandra i stället för förbi varandra. NVC är lika användbart i nära relationer som i yrkeslivet och inte minst i förskolans och skolans värld.

Vi människor behöver få förståelse och empati/medkänsla för våra känslor. Dessutom behöver vi få våra behov mötta, eller åtminstone bekräftade. I stället för att uttrycka våra känslor och behov, är vi vana vid att hitta fel på världen, att utse syndabockar o s v. Genom NVC får vi de praktiska verktygen för att kunna utveckla vår förmåga att kommunicera och lyssna med medkänsla. Vi lär oss att urskilja fakta från våra känslomässiga reaktioner, från våra tankar, tolkningar och från våra föreställningar om hur saker och ting ska vara.

Giraffen som symbol

Giraffen har valts som symbol eftersom den är det djur som har det största hjärtat bland de landgående däggdjuren (symboliserar kärlek och empati). Giraffen är kraftfull och stark och den långa halsen symboliserar överblick – giraffen kan se bortom ett aggressivt beteende till de egentliga känslorna och behoven. Bakom känslouttrycket ilska t ex, finns oftast rädsla eller en känsla av att vara sårad eller maktlös. Tänk om vi skulle kunna komma ihåg det när någon blir arg – då skulle det vara mycket lättare att känna empati för personen ifråga.

Vargspråket

Motsatsen till giraffspråk symboliseras av vargspråk, dock intet ont menat mot vargen såsom djur... Vargen symboliserar vårt sätt att argumentera för att komma fram till vem som har rätt eller fel, vem som är skyldig och som bör straffas. Vargen kommer med påståenden och egna uppfattningar om hur saker och ting är, analyserar, diagnosticerar och sätter etikett på personer och situationer. Vargen kräver och vargen förnekar. Vargen är inte i kontakt med sina verkliga känslor och behov.

Fyra steg

Giraffen varken argumenterar eller dömer utan vi lär oss att uttrycka oss utifrån följande fyra områden:

  1. Vad vi observerar (d v s fakta)
  2. Vad vi känner inför det vi observerar (känslan)
  3. Vad vi behöver (behovet)
  4. Vad vi ber andra om för att våra behov ska kunna tillgodoses (att uttrycka behovet)
Empati

Giraffen blandar inte ihop vad som händer (d v s fakta) med sina egna värderingar och sin egen känslomässiga reaktion på vad som händer. Genom Giraffspråket kan vi utveckla vår förmåga att lyssna, vår respekt för andra människor och vår empatiska förmåga. Därmed blir N V C ett ovärderligt stöd och verktyg i arbetet med barn och ungdomar i våra familjer, förskolor och skolor.

Innehåll/tema
  • Du får lära dig skillnaden mellan fakta, värderingar, tolkningar, tankar, behov och känslor
  • Du får träna på att uttrycka dig kärleksfullt, vänligt och med medkänsla i stället för irriterande och kravfyllt
  • Du får lära dig lyssna
  • Du får pröva kommunikationssätten cirkelsamtal, clearing (klargörande) och NVC
Priser
  • 1500 kr/person inkl moms för 1-dagskurs (plus moms för företag)
  • Pris enligt överenskommelse för skräddarsydda föreläsningar/kurser för företag/organisationer
Tid & omfattning

4 x 1,5 timme plus pauser

Workshopen kan även delas upp i halvdagar eller ges som studiecirkel på 4 ggr med möjlighet till fortsättning. Kan också ges som en föreläsning.

Platser

Norrköping, Stockholm eller på din arbetsplats/ort.

Tveka inte att höra av dig med dina frågor och funderingar. Varmt välkommen med din anmälan!