Vad är coaching?

Coaching smallCoachen är en samtalspartner som inte vill förändra människor, utan i stället vill se dem utvecklas och utnyttja sin potential både på det yrkesmässiga och personliga planet. Ett av målen med coaching är att den coachade ska känna sig hörd och sedd samt bli både utmanad och stöttad. Om vi tittar på färdigheterna och metodiken som används av en coach, hittar vi viktiga inslag från terapi, filosofi, pedagogik, kommunikationsteori, vägledning, organisationspsykologi och idrottspsykologi.

Coach är engelska och betyder på svenska galavagn eller turistbuss. Ordet började användas under 1500-talet och beskrev något som "fraktade människor från där de var till dit de ville komma". Ordet började senare användas inom idrotten, där coachen hade till uppgift att "frakta" idrottsutövare från en lägre till en högre prestationsnivå.

Timothy Gallwey räknas av många som coachingens fader. Gallwey var tennistränare och skrev boken "The Inner Game of Tennis" (1975) - först och främst för tennisspelare - men den visade sig bli en framgång även utanför tennisbanan. Hans formel för seger var: strunta i utvärdering och bedömning, programmera huvudet med mentala bilder där du ser dig själv lyckas och låt det hela ske av sig självt.

Källa: Coaching av Susanne Gjerde (2003)

Varför coaching?

En coach kan man anlita när man befinner sig vid ett vägskäl, när man har problem i sina relationer eller har andra problem som man söker en lösning på o s v. Coachen och klienten riktar sin uppmärksamhet på nutid och framtid. Fokus är lösningar och möjligheter - inte diagnos och rådgivning. En coach kan tjäna som bollplank och hjälpa individer att komma fram till de svar som finns i individen själv. En coach kan fungera som en samtalspartner som ställer de "rätta" frågorna för att man själv ska komma fram till den bästa lösningen. En coach finns där för att stötta dig i din utveckling, sporra dig, uppmuntra dig och utmana dig att nå de mål som du vill nå!

11 coachkompetenser enligt ICF

En diplomerad coach arbetar utifrån 11 coachkompetenser utarbetade av ICF (International Coach Federation). Detta innebär att coachen är expert på coachingprocessen och har ett stort antal verktyg till sin hjälp för att fungera som ett stöd till en klient. Coachen behöver alltså inte vara expert inom ett visst yrkesfält utan kan, utifrån sin kompetens, arbeta mellan många olika branscher. Genom en diplomering garanteras att coachen har de färdigheter och erfarenheter som behövs för att stödja en eller flera personer, som t ex ingår i en grupp. Men framför allt, att gå från ord till handling med kraft och engagemang. De 11 coachkompetenserna är:

 • Etik och professionalitet
 • Coachöverenskommelse
 • Förtroende och närhet
 • Coachnärvaro
 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Direkt kommunikation
 • Skapa medvetenhet
 • Utforma handlingar
 • Planera och sätta mål
 • Framsteg och ansvarstagande