Använd mig rätt!

emma simpson mNGaaLeWEp0 unsplash 1

Styrkan med coaching är att den alltid skräddarsys för varje enskild person och coach. Det innebär att det som gör att du får det mesta möjliga ut av din coachning i många delar är unikt för dig. Men det finns också generella lärdomar. Här följer några punkter som jag rekommenderar dig att tänka på inför vårt samarbete:

 1. Ha vilja och tydliga mål
  Vad vill du med coachningen? Ju tydligare du vet vad du vill och att du vill något, desto större är sannolikheten att uppnå det.

 2. Tala om vad du förväntar dig
  Ju ärligare du kan vara med vad du förväntar dig av mig, vad du vill eller önskar att jag ska göra eller inte göra, desto bättre jobb kan jag göra för dig.

 3. Var öppen för det oväntade
  Samtidigt hjälper det att vara öppen för det du inte förväntade dig. Var beredd att pröva mina förslag och synpunkter. Även om de ligger utanför det du först tänkte dig, och även om du kanske inte förstår dem.

 4. Var beredd att arbeta brett
  En människas liv består av många delar; arbete/fritid, känslor/tankar, säkerhet/osäkerhet, gammalt/nytt. Ju öppnare du är för att tala om och arbeta dig igenom alla olika delar i ditt liv, desto större möjligheter öppnar sig för dig.

 5. Var ärlig
  Ju öppnare och ärligare du kan vara med dig själv och mig i coachsamtalen, desto mer kan vi åstadkomma tillsammans.

 6. Förstå rollfördelningen
  Vilken är din roll och vilken är min? Min roll som coach är att vara bollplank, ställa frågor som ger insikter, utmana och stötta. Jag ger sällan råd, men kommer ibland med förslag och utmaningar och då är det ditt ansvar att avgöra om du skall anta eller avstå. Det är du som har det slutliga ansvaret för vad som händer och vad du väljer att göra. Ju tydligare rollerna är, desto bättre går samtalet.

 7. Våga göra misstag
  Coaching handlar om utveckling och förändring. När vi söker något nytt är misslyckanden en oundviklig del av processen. Ofta lär vi oss något av våra misslyckanden, förutsatt att vi hanterar dem rätt. Ju mer du provar, desto bättre förutsättningar har du.

 8. Handla
  En central del av coachingens värde är nya tankar, idéer och perspektiv. Men det är i handling som idéerna prövas och utvecklas. Det viktigaste gör du mellan samtalen. Ju mer du är beredd att använda tiden mellan coachsamtalen till att göra och prova saker, desto mer framgångsrik kommer du att vara.

 9. Ta dig tid
  Förändring kan ta tid. Det tar tid att göra något nytt, det behövs tid för reflektion, för att kunna dra slutsatser, och lära sig av det som händer inom en och i ens liv. Om du kan ta dig tid, får du väsentligt mer ut av din coaching. Ge dig gärna en lugn stund före samtalen för att tänka igenom din situation just nu och vad du vill prata om, och efter samtalen för reflektion.

Källa: Coachutbildning Sverige